Archief van
Maand: september 2023

1968…..

1968…..

7 oktober komt dichterbij. De Van Speijkschoolklas van 1968 komt dan bij elkaar bij Bad Egmond bij de hoofd-strandafgang. Van veel oud-klasgenoten hebben we op de een andere manier duidelijkheid gekregen of ze al dan niet aanwezig zullen zijn. We namen in 1968 afscheid van de Van Speijkschool. Best wel een jaar, niet alleen vanwege ons afscheid. We waren de eerste lichting die onder de Mammoetwet vielen, een nieuwe inrichting van het voortgezet onderwijs. Het is nu 55 jaar geleden,…

Lees Meer Lees Meer