Waardeloos Watertorenplan.

Waardeloos Watertorenplan.

Het Watertorengebied is de grootste, min of meer omvangrijke, bouwlocatie van Egmond aan Zee. Het college van B&W van Bergen wil nu dat de Gemeenteraad het, nagenoeg ongewijzigde, plan opnieuw vaststelt. Na jaren van stilte, wordt er nu op geen enkele manier rekening gehouden met wat een paar jaar geleden, door de Inwoners van Egmond aan Zee naar voren is gebracht. Er ligt een plan dat geen recht doet aan wat Derp nodig heeft.

Het plan behelst nu de bouw van een Sporthal en 34 koopwoningen, waarvan 15 CPO, wat gezien wordt als sociale woningbouw. Dit woningbouw programma is meer dan onvoldoende. Met alle gedoe over de zomerhuizen van de afgelopen jaren, is het voor een starter bijna ondoenlijk om een huurwoning te vinden. Zodat je kan gaan sparen voor een koopwoning (als je dat zou willen..). Senioren in een te grote koopwoning die kleiner willen wonen, vinden op deze lokatie ook geen oplossing.
Het college trekt zich niets aan van de discussies over het tekort aan sociale huurwoningen in Nederland. De grote behoefte aan betaalbare huurwoningen, voor jong en oud, die toewijsbaar blijven, gaat blijkbaar voorbij aan de gemeente Bergen.
Op het Watertorenterrein kunnen meer woningen gebouwd worden en als de Sporthal op een andere lokatie gebouwd wordt nog veel meer.
De inspraak jaren geleden liet zien, dat de Sporthal op de parkeerplaats bij de ingang van Egmondia neergezet kon worden. Daartoe is overleg nodig met de provincie. Voor de centrumplannen van het dorp Bergen wordt dit wel gedaan, voor deze locatie niet. Hadden de Derpers ook harder moeten brullen, dan wel advocaten in moeten huren?
Volkshuisvesting dient in de huidige tijd prioriteit 1 van een gemeente te zijn, in onze gemeente blijkbaar niet.

Verder blijft het verbazingwekkend dat er een kapitale Sporthal neergezet wordt, zonder dat men precies uitgedacht heeft wat er in dat pand moet gebeuren. Als de stenen er maar staan, komt de rest vanzelf wel, lijkt men te denken. Maar Onno Tijm, de huidige beheerder, is duidelijk in zijn oordeel: zo gaat het niet werken.
Het zal stedenbouwkundig, architectonisch allemaal wel prachtig zijn, het gaat er ook om wat de mensen er mee doen…..

Dit plan komt voort uit een periode waarin de gemeente Bergen zich niets gelegen liet liggen aan de mening van de inwoners.
Dit college geeft er nu blijk van dat men op deze locatie ook in de valkuil dondert.
De inwoners moeten er gebruik van gaan maken of wonen. Luister dan!
En niet zeggen dat het de schuld van de provincie of de projectontwikkelaar is (“De overeenkomsten zijn al getekend…..”). Er zijn geen, voor de buitenwacht zichtbare, initiatieven om tot een beter plan te komen, geweest.

De Gemeenteraad moet deze gang van zaken zonder dralen herstellen.

Eén gedachte over “ Waardeloos Watertorenplan.

  1. Jan, ben het helemaal met je eens
    Piet en ik zijn 2 jaar geleden in de sporthal naar de plannen van Nico Pronk en anderen wezen luisteren
    Prima plan!!!
    Staat er straks zomaar een verloren sporthal tussen een woonwijk
    Niks meer aan te doen vanavond als ze dit ” plan” behandelen?

Reacties zijn gesloten.

Reacties zijn gesloten.